Trợ giúp

Hotline: 0989.045.687. Email: admin@viecxaydung.com

Cách đăng ký học online

Sau đây là hướng dẫn cách mua khóa học:
- Bước 1: Đăng ký tài khoản thành viên
- Bước 2: Chọn 1 khóa học bạn muốn
-Bước 3: Thanh toán khóa học
- Bước 4: Quản lý khóa học để học
Bạn vào nút đăng ký để chọn hình thức đăng ký tài khoản, có thể đăng ký bằng Facebook hoặc đăng ký bằng form đăng ký tài khoản
Điền các thông tin cần thiết 
Nhấn nút đăng ký

Cách đăng ký học offline

- Bạn đến trung tâm để đăng ký hoặc đăng ký online qua hotline hoặc email...
- Nhận thông tin lớp học và lịch trình học
- Nhận tài liệu học tập
- Tham gia các buổi học
- Kiểm tra đánh giá